Bloggen uppdateras inte

Inga nya inlägg kommer att göras på denna blogg i och med april 2020 och den har genomgått en teknisk konvertering från blogg till statisk html för att inte i onödan ta serverresurser i anspråk samt för att inte behöva underhållas. Bloggen finns kvar för arkivändamål. För uppdaterad information hänvisas till kolbjörn.se.

Ny utgåva av Grip till varje pris 2019!

2014 avslöjade journalisten Kolbjörn Guwallius i boken Grip till varje prishur rättsvidriga metoder användes i jakten på klottrare i tunnelbanan. Klottret skulle stoppas med metoder som ofta var värre än klottret i sig. Ett olagligt fotoregister, civilklädda väktare som opererade över hela Stockholms län och ett medvetet val att inte förebygga brott var del av metoderna.

Nu kommer boken i nytryckt, utökad upplaga! Allt material från den förlängda e-boken som kom fyra månader efter den tryckta boken och en ny avslutande del finns med. För första gången finns nu dessutom e-boken i formatet ePub.

ISBN inbunden, 316 sidor: 978-91-87777-59-2
ISBN e-bok, ePub: 978-91-87777-81-3

Ute nu!

Omfattande debatt om ordningsvakter

Den senaste tiden har ett flertal ingripanden av ordningsvakter i Stockholmsområdet väckt stor uppståndelse i sociala och traditionella medier. Kolbjörn Guwallius kommenterar utvecklingen i flera medier, länkar finns här…

Polisen kräver ny ordningsvaktslag

Ordningsvaktslagen från 1980 har inte hängt med samhällsutvecklingen och måste uppdateras, det menar Polismyndigheten som har begärt att justitiedepartementet gör en översyn av ordningsvaktslagen. Den allt vanligare modellen där kommuner med flera vill sätta in ordningsvakter på offentliga platser bedöms inte rymmas inom ramen för nuvarande lagstiftning.

Läs mer…

Vad händer när outbildade får polisiära befogenheter?

Debattartikel. Att låta ordningsvakter ersätta poliser är i många fall direkt olämpligt, och kan dessutom vara lagstridigt. De mest vidlyftiga förslagen bör därför avslås, samtidig som lagen om ordningsvakter ses över.

Kolbjörn Guwallius skriver i Dagens Samhälle apropå den senaste tidens förslag om kommunala ordningsvakter i stor skala.

Läs artikeln…

Branschorganisationen Säkerhetsföretagen skrev en replik på min artikel som jag förstås besvarar.

Författarstipendium

Kolbjörn Guwallius får ett arbetsstipendium från Sveriges författarfond efter boken Ordningsvakter.

– Det här innebär att jag kan planera för fortsatt skrivande.

Litteraturstöd till Ordningsvakter

Kulturrådet har beviljat litteraturstöd för Ordningsvakter, vilket innebär att boken kommer att distribueras till samtliga 288 huvudbibliotek.

Bedömningsgrunderna för facklitteratur för vilka litteraturstöd söks är ”den enskilda titelns tillförlitlighet i sak, reflektion, argumentation, tillförande av ny kunskap, belysning av nytt område, aktualitet, värde som debattinlägg samt populärvetenskapliga kvaliteter.” Man tar också hänsyn till om litteratur på området saknas samt behovet av facklitteratur inom området.

Per Wirtén: ”får mig att rysa”

Det privatiserade våldsmonopolet får mig att rysa, skriver journalisten och författaren Per Wirtén i en krönika utifrån boken Ordningsvakter. Nödlösningen som blev permanent:

»Guwallius bok är en fascinerande berättelse om hur myndigheter, partier och polisfacket svängt i frågan om ordningsvakter. Länge var motståndet starkt. … Men under 2010-talet verkar en tidigare demokratisk ryggmärgsreflex att polisarbete tillhör statens orubbliga kärnverksamhet försvagats. … Det här kan inte få fortsätta. Utvecklingen är farlig.«

Läs hela på Dagens Arena…

Ett utsatt yrke

I veckan rapporterades om att en ordningsvakt i Göteborg hade utsatts för grov misshandel i jobbet. Det här är ytterligare ett exempel på att ordningsvakt kan vara ett farligt och utsatt yrke – en utsatthet som ordningsvakter inte förbereds på under utbildningen och ofta inte har tekniker för att hantera.

– Ordningsvakten som blev överfallen kunde ha blivit dödad, säger Ulf Jarnefjord, regionalt skyddsombud på Transport i Göteborg till Transportarbetaren.

Kolbjörn Guwallius på Bokmässan

Den 28 och 29 september närvarar Kolbjörn Guwallius på Bokmässan i Göteborg, samt på den alternativa mässan »Bokmassan« på Heden, som har fri entré.

Läs mer…