Bloggen uppdateras inte

Inga nya inlägg kommer att göras på denna blogg i och med april 2020 och den har genomgått en teknisk konvertering från blogg till statisk html för att inte i onödan ta serverresurser i anspråk samt för att inte behöva underhållas. Bloggen finns kvar för arkivändamål. För uppdaterad information hänvisas till kolbjörn.se.