Litteraturstöd till Ordningsvakter

Kulturrådet har beviljat litteraturstöd för Ordningsvakter, vilket innebär att boken kommer att distribueras till samtliga 288 huvudbibliotek.

Bedömningsgrunderna för facklitteratur för vilka litteraturstöd söks är ”den enskilda titelns tillförlitlighet i sak, reflektion, argumentation, tillförande av ny kunskap, belysning av nytt område, aktualitet, värde som debattinlägg samt populärvetenskapliga kvaliteter.” Man tar också hänsyn till om litteratur på området saknas samt behovet av facklitteratur inom området.