Vad händer när outbildade får polisiära befogenheter?

Debattartikel. Att låta ordningsvakter ersätta poliser är i många fall direkt olämpligt, och kan dessutom vara lagstridigt. De mest vidlyftiga förslagen bör därför avslås, samtidig som lagen om ordningsvakter ses över.

Kolbjörn Guwallius skriver i Dagens Samhälle apropå den senaste tidens förslag om kommunala ordningsvakter i stor skala.

Läs artikeln…

Branschorganisationen Säkerhetsföretagen skrev en replik på min artikel som jag förstås besvarar.