Ny utgåva av Grip till varje pris 2019!

2014 avslöjade journalisten Kolbjörn Guwallius i boken Grip till varje prishur rättsvidriga metoder användes i jakten på klottrare i tunnelbanan. Klottret skulle stoppas med metoder som ofta var värre än klottret i sig. Ett olagligt fotoregister, civilklädda väktare som opererade över hela Stockholms län och ett medvetet val att inte förebygga brott var del av metoderna.

Nu kommer boken i nytryckt, utökad upplaga! Allt material från den förlängda e-boken som kom fyra månader efter den tryckta boken och en ny avslutande del finns med. För första gången finns nu dessutom e-boken i formatet ePub.

ISBN inbunden, 316 sidor: 978-91-87777-59-2
ISBN e-bok, ePub: 978-91-87777-81-3

Ute nu!