Politiska förslag om fler ordningsvakter

Tobas Tobé (M). Foto: Riksdagen.

Lagom till lanseringen av boken kommer Moderaterna med nya förslag om ordningsvakter. Partiet vill utöka ordningsvakters befogenheter och göra det lättare att sätta in dem på fler platser.

»De ska till exempel kunna visitera personer, beslagta vapen och skjutsa i väg en person. I dag får ordningsvakterna bara hålla fast någon i väntan på polis«, säger Moderaternas rättspolitiska talesperson Tomas Tobé till Dagens Nyheter.

Syftet med den föreslagna reformen skulle vara att täcka upp för polisbristen. Det vore i så fall inte första gången – oftast när det har argumenterats för fler ordningsvakter i samhället genom historien har det handlat om polisbrist, vilket kommer fram i boken Ordningsvakter. Nödlösningen som blev permanent som kommer den 18 september. I boken förklaras också varför sådana förslag inte är oproblematiska.

»Jag tycker redan i dag att ordningsvakterna fungerar som en B-polis. Det är inte ett oviktigt arbete, det är ett viktigt komplement«, säger Tomas Tobé.

Sedan tidigare finns även förslag från Liberalerna om stöd till kommunerna för fler ordningsvakter.